December

Mens aan het werk. Fotografeer een of meerdere mensen die bezig zijn met werk of hobby. Laat in de foto duidelijk zien om wat voor werk het gaat.